SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og politi

Formålet med SSP-samarbejdet
Målsætningen for SSP-samarbejdet er at “opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag”. SSP-netværket bruges også til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats.

Målet med SSP-samarbejdet er også at afklare, hvilke forebyggelsesmuligheder der er lokalt. Det kan være på det tværfaglige og tværsektorielle grundlag og fagligt i de enkelte områder: skolen, socialområdet, politiet, boligområdet, fritidsområdet og det kulturelle område. 

 

Der er ansat to SSP-konsulenter i Næstved Kommune: Bjørn Mazur Andersen og Anne Gunnerud Mortensen som begge sidder på Farimagsvej 65  

Vil du vide mere om SSP-samarbejdet, kan du logge ind på hjemmesiden: www.ssp-næstved.dk.